Ventetider til selvfinansierte undersøkelser


Våre røntgeninstitutt har noe ledig kapasitet til å utføre undersøkelser som ikke belaster det offentlige (selvfinansierte undersøkelser). Det er kort, eller ingen ventetid for time til undersøkelse for denne delen av vår kapasitet.

Henvisninger til Unilabs kan også benyttes ved offentlige røntgenavdelinger og private røntgeninstitutt. Klikk her for Helsenorge - Velg behandlingssted.

Se i tabellene nedenfor for oversikt over ventetider for time til selvfinansierte undersøkelser.


Ventetider Bryn og Majorstuen:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bryn

Majorstuen

Røntgenundersøkelser

0

0

CT-undersøkelser

0

0

MR-undersøkelser

0

0

Mammografi rutine / klinisk

*

1 / 7

Bentetthetsmåling

*

0

Ultralyd

0

0

* Utføres ikke ved denne avdelingen.


Ventetider  Fredrikstad, Ski, Tønsberg og Trondheim:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Ski

Tønsberg

Trondheim

Røntgenundersøkelser

0

0

0

0

CT-undersøkelser

0

0

0

0

MR-undersøkelser

0

0

0

0

Mammografi rutine / klinisk

10 / 10

*

*

*

Bentetthetsmåling

0

0

*

0

Ultralyd

0

0

0

0

* Utføres ikke ved denne avdelingen.


Ventetider  Drammen, Hamar og Kristiansand:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Drammen

Hamar

Kristiansand

Røntgenundersøkelser

0

0

0

CT-undersøkelser

0

0

0

MR-undersøkelser

0

0

0

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling

*

*

*

Ultralyd

0

0

0

* Utføres ikke ved denne avdelingen.


Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkeler

0

0

0

CT-undersøkeler

0

0

0

MR-undersøkelser

0

0

0

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

0

*/0

0

Ultralyd

0

0

0

* Utføres ikke ved denne avdelingen.

Oppdatert pr 27.02.2017


Resultater