Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

13

5

10

0**

CT-undersøkelse

12

20

13

10**

CT-colonundersøkelse

12

20

13

10

CT-hjerteundersøkelse

12

20

*

10

MR-undersøkelse

26

15

17

12

Mammografi rutine / klinisk

*

10*** / 20***

*

*

Ultralyd undersøkelse

36

15

20

8

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

8

5

CT-undersøkelse

5

18

15

CT-colonundersøkelse

5

18

15

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

10

12

23

Mammografi rutine / klinisk

5**/ *

*

*

Ultralyd undersøkelse

15

12

15

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sandnes og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Sandnes

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

2**

1

CT-undersøkelse

5**

1

CT-colon undersøkelse

5

1

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

8

12

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

25

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT undersøkelser uten kontrast og røntgenundersøkelse.

Ventetider Bergen, Lagunen og Haugesund:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Lagunen

Haugesund

Røntgenundersøkelser

3

***

1

CT-undersøkeler

6**

*

3

CT-colonundersøkelse

6

*

3

MR-undersøkelser

15

9

10

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

3/*

*

*/37

Ultralyd

3

*

36

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og CT urinveier, steinutredning .
*** Maskin installeres i uke 27.

Oppdatert pr.27.08.2018Resultater