Ventetid offentlig finansierte røntgenundersøkelser

Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

11

1

2

0**

CT-undersøkelse

9

25

19

8**

CT-colonundersøkelse

9

25

19

8

CT-hjerteundersøkelse

9

25

*

8

MR-undersøkelse

26

18

17

14

Mammografi rutine / klinisk

*

17*** / 20***

*

*

Ultralyd undersøkelse

60

20

8

9

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

5

17

1

CT-undersøkelse

5

29

17

CT-colonundersøkelse

5

29

17

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

20

11

24

Mammografi rutine / klinisk

10**/ *

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

17

15

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sandnes og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Sandnes

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

5**

15

CT-undersøkelse

15**

14

CT-colon undersøkelse

15

14

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

15

45

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

25

40

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT undersøkelser uten kontrast og røntgenundersøkelse.

Ventetider Bergen, Lagunen og Haugesund:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Lagunen

Haugesund

Røntgenundersøkelser

3

***

1

CT-undersøkeler

6**

*

14

CT-colonundersøkelse

6

*

14

MR-undersøkelser

15

9

15

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

3/*

*

*/54

Ultralyd

3

*

52

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og CT urinveier, steinutredning .
*** Maskin installeres i uke 27.

Oppdatert pr.13.08.2018Resultater