Forskning og utvikling


Unilabs legger stor vekt på forskning og utvikling.

I Norden oppfordres og tilrettelegges det for at egne ansatte kan delta i FoU-aktivitet gjennom eget FoU-råd som bidrar med finansiering av prosjekter som støtter den medisinske utvikling innen våre fagområder.

FoU-rådet velger ut prioriterte prosjekter, og tildelingen legger vekt på å finansiere;

-  Utvikling og testing av nye analysemetoder
-  Prosjekter som utvikler både medisinsk og teknisk kompetanse innen
   våre fagområder
-  Prosjekter som utvikler forskningskompetanse i samarbeid med
   universiteter, sykehus, industrien

Vi samarbeider med andre laboratorier i Unilabs, i tillegg til eksterne partnere i Norge.


Resultater