Kundeservice fra laboratoriet


Unilabs Laboratoriemedisin har over 30 års erfaring med utadrettet service mot våre kunder. Vårt fokus er primær- og spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Vi tilbyr raske svar på alle våre undersøkelser. Vi har tilpasset vårt analyserepertoar slik at det skal være mest mulig dekkende for det behovet man har i sin daglige praksis.  

Høy servicegrad
Vårt laboratorier tilbyr kundene et høyt servicenivå bl.a. i form av:
- faglig rådgivning
- rask svartid
- tilgjengelighet til legespesialist
- gratis prøvetakingsutstyr
- elektroniske prøvesvar  
- budtjeneste - henting av prøver til avtalt tid
- ferdigfrankerte konvolutter for forsendelse i Posten

Faglig veiledning
Vi tilbyr faglige kundebesøk og kurs vil våre rekvirenter.

Budtjeneste
Laboratoriene har etablert en utstrakt budtjeneste. Budtjenesten tilpasses rekvirentenes ønsker og behov. De av våre kunder som ikke faller inn under vår budtjeneste, kan kostnadsfritt sende prøvene til oss i ferdigfrankerte konvolutter.


Resultater