Medisinsk biokjemi | Unilabs LaboratoriemedisinVårt medisinsk biokjemiske laboratorium analyserer prøver fra rekvirenter i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjeneste, alle typer private helsetjenester, bedriftshelsetjenester og tar analyseoppdrag for forskningsprosjekter og helserelatert industri.

Laboratoriet i Oslo har et bredt repertoar av analyser innenfor medisinsk biokjemi og hematologi. Repertoaret omfatter det meste som er aktuelt for allmennmedisin og spesialisthelsetjeneste. Dersom det ønskes analyser i tillegg til det allerede brede repertoaret ved laboratoriet i Oslo (se vår Laboratoriehåndbok og Rekvisisjon), har Unilabs-laboratoriekjeden som helhet et meget bredt repertoar innenfor alle typer medisinsk analysevirksomhet, slik som medikamentanalyser, hormonanalyser og allergologiske tester. Analyser som ikke utføres ved vårt laboratorium i Oslo, videresendes til andre Unilabs-laboratorier; fortrinnsvis i Sverige og Danmark men også, om nødvendig, til andre Unilabs-laboratorier i Europa. Vi har også samarbeid med norske laboratorier.

Vi tar imot alle typer laboratorieprøver. Mikrobiologiske og infeksjonsimmunologiske prøver blir videresendt til vårt mikrobiologiske laboratorium i Skien. Patologiprøver mottas og utføres ved vårt Patologi-laboratorium i Oslo.

Vi tilbyr gratis budservice og prøvetakingsutstyr.


Kontaktinformasjon
Felles telefonnummer alle avdelinger 21 00 08 00
Besøksadresse: Silurveien 2 B, 0380
Postadresse: Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo

Daglig leder
Rannveig Krane rannveig.krane@unilabs.com
Telefon 481 53 289

Medisinsk ansvarlig lege
Lege Anders Skinningsrud anders.skinningsrud@unilabs.com
Spesialist i medisinsk biokjemi
Telefon 916 12 345

Avdelingsleder
Gunn Berit Skådinn gunn.berit.skadinn@unilabs.com
Telefon 913 69 550  


Resultater