Kontaktinformasjon til nøkkelpersonell ved laboratoriet


God tilgjengelighet for våre rekvirenter har høy prioritet hos oss. For å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å komme i kontakt med riktig funksjon på laboratoriet, har vi nedenfor satt opp en oversikt med direktenummer. 

Sentralbord:
Telefon: 35 50 57 00 

Adresse:
Leirvollen 19
3736 Skien

Veibeskrivelse besøkende og varelevering.(pdf)

 
Medisinsk mikrobiologi
Avdelingsleder: Lisbeth Toft
Tlf: 35 50 57 65
Mob: 404 07 573


Prøvesvar / kundestøtte preanalytisk:
Tlf: 35 50 57 00


Elektronisk svaroverføring:
Esther Bakke
Tlf: 35 50 57 54
Anette Vasdal Gundersen
Tlf: 35 50 57 08


Legespesialister
Medisinsk ansvarlig:
Overlege Carina Thilesen 
spesialist i medisinsk mikrobiologi.
Tlf: 35 50 57 51
Mob: 482 63 927

Overlege Kristina Papp
spesialist i medisinsk mikrobiologi  
Tlf: 35 50 57 03
Mob: 940 21 198


Daglig leder
Berit Lobben
Mob.: 481 53 289


Ass. avd.leder Medisinsk mikrobiologi
Reidun Tvinnereim
Tlf: 35 50 57 06
Mob: 404 07 577


Bioingeniør/Fagkonsulent
Bioingeniør Cecilie Klovholt
Mob: 902 12 143


Systemansvarlig fagsystem
Anette Vasdal Gundersen
Tlf: 35 50 57 08
Mob: 928 88 161


Kvalitetssjef
Janken von Hirsch Hald
Mob:  902 79 057


Resultater