Andre analyser


Bassengvann
"Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v."
fra Sosial- og helsedepartementet, 1996, setter krav til den mikrobiologiske kvaliteten i bassengvann. Vi utfører analyse av kimtall (ISO 6222:1999) og Pseudomonas aeruginosa (modifisert utgave av NS-EN 12780:2002). Vi kan også bidra med rådgivning i forhold til prøvetaking.


Dialysevann

Vi analyserer dialysevæske for totalt innhold av aerobe bakterier (36°C).


Analyser på oppfordring
Vi vurderer alle henvendelser/ønsker om innføring av nye rutineanalyser.


Analyser i forbindelse med forsknings og prosjektoppdrag
Se her.


Resultater