Bakteriemålinger (cfu-målinger) i operasjonsrom, sterilsentraler, blodbanker, LAF-benker etc.


Unilabs Laboratoriemedisin - miljømikrobiologi har lang erfaring fra måleoppdrag i renrom, og har faste måleoppdrag for sykehus over hele landet.

Statens helsetilsyn har gitt retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luftkvaliteten i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom).

I tilegg til rutinekontroll skal det utføres målinger av luften i nye operasjonrom før ventilasjonsanlegget aksepteres, eller hvis man mistenker at det eksisterende ventilasjonsanlegget ikke lenger fungerer optimalt. De anbefalte maksimalverdier for bakterieinnholdet i operasjonsluften er gitt i cfu/m3 luft (cfu = colony forming units).

 

Operasjonsrom er delt inn i to kategorier:
Ultrarent operasjonsrom (ved spesielt infeksjonsfølsom kirurgi som f.eks. innsetting av fremmedlegemer, ortopedi, hjerte/kar og nevrokirurgi). I slike rom skal luften kontrolleres hvert halvår. Anbefalt maksimalverdi: 10 cfu/m3.

Generelt operasjonsrom (alle andre kriurgiske prosedyrer). I slike rom skal luften kontrolleres årlig. Anbefalt maksimalverdi: 100 cfu/m3.


Sterilsentraler, blodbanker og apotek dokumenterer bakteriologisk luftkvalitet som et ledd i ISO-sertifisering.


Resultater