Konsulentoppdrag


Unilabs Laboratoriemedisin - miljømikrobiologi, tar konsulentoppdrag i forbindelse med problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø, inneklima og mikrobiologi.

Vi bidrar med vår kompetanse i blant annet risikovurderinger, prøvetakingsveiledning og smitteoppsporing i forbindelse med legionellaproblematikk. I tillegg hjelper vi til med kartlegging av mugg- og fuktproblematikk, samt andre hygiene - og helserisikospørsmål knyttet til mikrobiologi.


Resultater