Kurs i legionella- og muggsopproblematikkVi har lang erfaring med å holde kurs og foredrag, tilbakemeldingene fra kursdeltagerne er gode. Etter gjennomført kurs utdeles kursbevis. Vi holder kurs på forespørsel og tilpasser innholdet etter behov.

Les mer om våre standardkurs under:

*  Kurs i legionellaforebyggende arbeid
Nettkurs i legionellaforebyggende arbeid
*  Kurs i muggsopp- og fuktproblematikk

Kurs i legionellaforebyggende arbeid

Alle kan jobbe med å forebygge legionellasmitte. Vi ønsker å overføre kompetanse til våre kunder slik at de selv kan risikovurdere sine egne anlegg, inføre gode driftsrutier og utføre nødvendige tiltak. Vi holder derfor jevnlig kurs i våre lokaler i Skien og Oslo. Kurset varer ca 3 timer og tar for seg temaene:

*  Retningslinjer og forskrifter
*  Smittemåte og sykdomsbilde
*  Legionellabakterien og dens vekstbetingelser
*  Risikovurdering og forebyggende tiltak

Kurset passer for alle som vil lære om legionella, men er spesielt tilrettlagt for personell som skal arbeide med problemstillingen i praksis.

Ring oss på telefon 35 50 57 00 eller send oss en e-post til miljolab@unilabs.com for å få rede på når neste kurs er.


Nettkurs i legionellaforebyggende arbeid

Vi har en nettverksversjon av legionellakurset. Dette tar ca 90 minutter og koster kr 1.300 + mva.

Nettkurset åpnes via en tilsendt link, og det er enkelt å klikke seg gjennom foredraget og demonstrasjonsfilmene i eget tempo. Kurset kan stoppes underveis og gjenopptas ved et senere tidpunkt.

Klikk her for å se en demonstrasjonsfilm av kurset.

Du kan kjøpe kurset direkte på nettet eller sende en e-post til miljolab@unilabs.com og oppgi følgende opplysninger:

*  Fullt navn
*  Navn på virksomhet
*  Adresse
*  Orgnisasjonsnummer
*  E-postadresse til fakturamottaker (om denne er forskjellig fra din egen)


Kurs om muggsopp - og fuktproblematikk i bygg

Hovedpunktene i kurset er: Vekstbetingelser, helserisiko, sanering av muggsoppskader, metoder for prøvetaking/måling av muggsopp i innemiljøet og eksempler fra relevante problemstillinger.

Kontakt oss for mer informasjon.


Resultater