Legionella - analyser, rådgivning, risikovurdering og kursAvdeling for miljømikrobiologi har høy kompetanse innen fagfeltet legionella. Vi har arbeidet med legionellabakterier siden 1995 og har erfaring både fra legionellautbrudd, forskningsprosjekter og forebyggende arbeid.

Vi foretar legionellaanalyser, holder kurs og gir deg råd og veiledning i forbindelse med dette arbeidet. Vi kan også bistå med risikovurdering av bygg og industrianlegg.

Rådgivning
Gode driftsrutiner forebygger vekst og spredning av legionellabakterier. Vi gir veiledning i forbindelse med risikovurdering, etablering av driftsrutiner og oppfølging av eksisterende rutiner.

Opplæring/kurs
Alle kan jobbe med legionellaforebygging! Vi gir kundene kompetanse til selv å utføre nødvendige tiltak på en enkel måte. Vi har ferdig underlag og maler for risikovurderinger og driftsrutiner som gjør jobben enklere å gjennomføre. Vi arrangerer jevnlig legionellakurs og tilbyr også nettkurs.
Klikk her for å se en demo av nettkurs.

Legionellaanalyser
I samarbeid med kunden tilpasser vi et enkelt analyseprogram som verifiserer at driftsrutinene fungerer. Vi gir faglige vurderinger og råd i forbindelse med analyseresultatene. Les mer.

Prøvetaking
Vi gir råd og veiledning om prøvetaking. Les mer her.
Hvordan ta ut legionellaprøver - se demonstrasjonsfilm her.

Kontakt oss
Ved å benytte oss får dere en uavhengig aktør med landets
beste kompetanse innen legionellakontroll! Har dere spørsmål hører vi gjerne fra dere!


Mer informasjon:

Folkehelseinstituttets legionellaveileder: Vannrapport 123; Forebygging av legionellasmitte - en veiledning


Akkreditert analyse, vurdering og fortolkning (ref: TEST 194, Norsk akkreditering)

 


 

 

 

 


Resultater