Nyttige linker


Legionella:


• Veileder om forebygging av Legionellasmitte fra Folkehelseinstituttet


• Statens byggningstekniske etat: Temaveiledning om inneklima og Legionella.


• Artikkel fra prosjektet "Spredning av Legionella i luft", et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Borregaard Industries, Folkehelseinstituttet og Unilabs. her finner du også link til prosjektrapporten.


Resultater