Muggsopp - et folkehelseproblem


Ekspertise innen muggsopp og fuktproblematikk. Målinger, analyse og rådgivning. Utleie av måleutstyr og eget laboratorium.


I forbindelse med kartlegging og avdekking av mugg- og fuktproblematikk kan
Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi utføre følgende:

- Befaring og prøvetaking

- Analyse av prøver 

- Utleie av luftmålingsinstrument 

- Kurs og undervisning


Fukt og muggvekst i innemiljøet medfører økt helserisiko for dem som oppholder seg i bygningen. Irritasjon i hals og luftveier, øyne og hud, allergiske reaksjoner, astma og nedsatt immunforsvar er noen av symptomene man kan oppleve når man eksponeres for muggsopp. Ved fuktproblematikk er det viktig at det utføres en kartlegging av skadeårsak og skadeomfang for å kunne foreta riktige tiltak. 

 

Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima sier:

Fukt- og råteskader skal ikke forekomme
Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.


Resultater