Renhetskontroll av unitvann


Analyser utført av Unilabs har vist at unitvann kan inneholde patogene bakterier. Dette er også dokumentert i flere studier. Folkehelseinstituttet nevner unitvann som en potensiell smittekilde for legionella i sin "Vannrapport 123". Ved å utføre regelmessig kontroll av vannet, gis det dokumentasjon på at denne delen av tannbehandlingen ikke utgjør en smitterisiko.

Unilabs tilbyr årlig mikrobiologisk kontroll av unitvann.

Det utføres analyse av:        
  - Legionella (ISO 11731:1998)         
  - Pseudomonas aeruginosa (ISO 16266:2008)         
  - Kimtall, 22 og 36 grader (ISO 6222:1999)

Resultater