Sporeprøver - kvalitetssikret, enkel, kundevennlig


Akkreditert analyse
Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi er det eneste laboratoriet i Norge som kan tilby en akkreditert sporekontrollanalyse for dampautoklav og tørrsterilisator. Dette er et kvalitetsstempel som forteller om vårt fokus på kvalitet.

Sporekontroll av sterilisatorer er et nødvendig ledd i en kvalitetssikringskjede for å sikre at sterilisatoren fungerer tilfredsstillende og redusere faren for smitteoverføring mellom pasienter. Smittevernloven krever at alt steriliseringsutstyr skal testes regelmessig med levende sporeprøver i tillegg til bruk av kjemiske indikatorer.


Vår abonnementsavtale omfatter følgende:
-automatisk utsendelse av sporeprøver til avtalte tider
-analyse av prøvene og skriftlig dokumentasjon av resultatene
-kvalitetsbevis
-varsling, råd og veiledning per telefon ved mangelfull sterilisering

Bestill utstyr her


Renhetskontroll av unitvann
Les mer


Resultater