Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi


Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi ble etablert i 1971 under navnet Gynlab AS, og er et patologisk anatomisk laboratorium.

Unilabs Laboratoriemedisin – Patologi er ett av to private laboratorier som leverer laboratoriemedisinske tjenester innen patologi, og som har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er del av det europeiske Unilabs-konsernet, og har nært samarbeid med Unilabs Laboratoriemedisin i Sverige.

Vi er blant de største patologi-laboratoriene i landet når det gjelder cervixcytologi, og har en effektiv, stabil og faglig oppdatert stab av bioingeniører og patologer.

Kontaktinformasjon
Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi
Postadresse: Postboks 5864 Majorstuen,
0380 Oslo
Besøksadresse: Silurveien 2 B, 0380 Oslo

Avdelingsleder
Asmae Abusharkh

asmae.abusharkh@unilabs.com
Tlf: 99 38 83 75


Analyserepertoar og service
Vår remisse kan lastes ned her.

Vi tilbyr utstyr for prøvetaking som rekvireres ved å benytte våre bestillingsskjemaer. Bestilling av utstyr kan gjøres pr fax, hjemmeside, telefon eller sammen med innsending av prøver. Innsending av prøver er gratis.

Unilabs har eget bud som henter hos rekvirenter. Alle rekvirenter som ønsker å sende prøver til Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi kan få tilsendt konvolutter for postforsendelse hvor porto er betalt. 

Laboratoriet mottar og screener konvensjonell så vel som væskebesert cytologi (ThinPrep). I tillegg til cervix- og endometriecytologi analyserer vi også annen cytologi.

Laboratoriet fremfører histologiske prøver for analyse og besvarelse. Vi diagnostiserer i hovedsak hudbiopsier, gastroenterologiske biopsier, gynekologiske biopsier, og prostata- og testisbiopsier, men tar også i mot andre typer biopsier. 

Vi har kort besvarelsestid, gjennomsnittlig 3 dager (post- og transporttid kommer i tillegg). Vi besvarer cytologiske CITO-prøver (hasteprøver) i løpet av samme dag som de blir mottatt ved Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi. Histologiske CITO-prøver blir besvart dagen etter på grunn av den nødvendige tekniske prosessen de må gjennom før de kan besvares. Diagnosene på hasteprøvene blir meddelt rekvirentene telefonisk så snart de foreligger.

HPV-testing 
HPV testing blir utført etter gitte retningslinjer fra Kreftregisteret ved vårt mikrobiologiske laboratorium. 


Teamet
  
Vi har faglig høyt kvalifiserte bioingeniører med lang erfaring innen fremføring av histologiske så vel som cytologiske prøver. Våre bioingeniører som screener blir alle pålagt å ta videreutdanning innen klinisk cytologi i regi av Den Norske Cytologiforeningen. 

I tillegg til medisinsk ansvarlig patolog har vi flere patologkonsulenter med høy kompetanse, alle overleger ved Oslo Universitetssykehus HF.

EDI (elektronisk kommunikasjon)

Unilabs formidler prøvesvar elektronisk via Norsk Helsenett. Meldingsutvekslingen følger den til enhver tid gjeldende offentlige standard.

Unilabs beytter patologisystemet Doculive og alle prøvesvar kommuniseres elektronisk. I tillegg sendes besvarelser via post til dem som ønsker dette.

Kvalitetssikring
Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi er sertifisert og oppfyller kravene i ISO 9001. Sertifiseringen er gyldig for følgende områder/tjenester:
Fremstilling, analysering og diagnostisering av histologiske-
og cytologiske preparater.


Resultater