Skip to main content

Radiologi

Unilabs er den eneste private leverandør av helsetjenester i Norge som tilbyr tjenester innenfor både radiologi og medisinske laboratorietjenester. 

Unilabs utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne utstyr. Les mer om våre undersøkelser Unilabs samarbeider med offentlige helsemyndigheter og de regionale helseforetakene kjøper en del av vår kapasitet. Dette betyr at pasienter får benytte refusjonsordningen for undersøkelser som omfattes av avtalene.

 

Røntgenhenvisning

Unilabs har felles henvisningsblankett til bruk på våre røntgeninstitutter.

Skrivbar henvisning.
 

 

Utstyret 

Unilabs har moderne, digitalt utstyr med nye tekniske løsninger innen alle undersøkelsesmetoder. Utskiftninger og oppdateringer skjer fortløpende. IT-systemet gjør det mulig å sende bilder mellom alle Unilabs institutter. Dette betyr at Unilabs til enhver tid bruker den radiologen som er best kvalifisert til å gjøre beskrivelsen - helt uavhengig av hvor vedkommende er plassert. 

 

Røntgenbilder på nett

Røntgenbilder på nett er en tjeneste Unilabs tilbyr henvisere og pasienter. Du finner bildene på http://bilder.unilabs.no

 

Spørreundersøkelse

Vi ber deg om å sette av noen minutter for å gi oss din ærlige mening om oss. Din tilbakemelding er viktig for oss. Vi vil vite hva vi gjør bra og hva vi bør bli bedre på. Klikk på linken under og skriv inn kode "yq9f" for å fullføre spørreundersøkelsen – det tar kun 3 - 4 minutter. 

Klikk her for å delta 
Kode: yq9f 

Din tilbakemelding blir anonymisert, kryptert og samlet inn av et tredjeparts selskap kalt Culture Amp. 
På bakgrunn av resultatene, vil vi igangsette tiltak for å forbedre våre tjenester og service til våre henvisere og rekvirenter. 

 

Kloke Valg 

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. 

Les mer her: https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/ 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under