Kvalitet og miljøstyring


Kvalitets- og miljøstyringssystemet i Unilabs sikrer at
-  Ansvar og myndighet er kjent i organisasjonen
-  Kommunikasjon fungerer godt internt og eksternt
-  Dokumenter og registreringer er under kontroll
-  Vi registrerer, behandler og foretar korrigerende tiltak ved
   pasienthendelser, avvik og klager
-  Vi driver kompetanseplanlegging
-  Vi har medarbeidertilfredshetsundersøkelser
-  Vi arbeider etter dokumenterte prosedyrer som revideres årlig
-  Innkjøp tar hensyn til kvalitet, miljø og service
-  Vi overvåker vår virksomhet, samler og analyserer data for å bedømme
   hvor forbedringer kan iverksettes 
-  Ledegruppen gjennongår styringssystemet årlig for å sikre at det fungerer
   hensiktsmessig

Radiologi
Unilabs radiologivirksomhet ble første gang ISO-sertifisert i 2006 og miljøsertifisert i 2014 se sertifikat.

Laboratoriemedisin
Medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi er ISO 15189 akkreditert, se   akkrediteringsdokument

Patologi er ISO 9001 sertifisert, se ISO sertifiseringsdokument.

Miljømikrobiologi er ISO 17025 akkreditert, se akkrediteringsdokument.


Kvalitetsleder Unilabs Norge er Janken von Hirsch Hald


Resultater