Kvalitetspolitikk


Unilabs Norge skal være den fortrukne leverandør av diagnostiske tjenester i Norge 

Det skal oppnås ved å:

Levere konkurransedyktige radiologiske tjenester i henhold til:
    -        kundenes krav, behov og forventninger
    -        lover og forskrifter
    -        krav i ISO 9001 

Revidere våre prosedyrer kontinuerlig med tanke på forbedring   og etablering av felles prosedyrer der det er mulig.

Benytte tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere til utvikling og forbedring.

Sørge for at vårt personal til en hver tid har riktig kompetanse.


Resultater