Miljøpolitikk


Unilabs Norge skal være en miljøbevisst bedrift som ivareta det ytre miljø på en best mulig måte. 

Hovedpunktene i vår miljøpolitikk er å: 

Utøve vår virksomhet innenfor de miljømessige krav som stilles av gjeldende lover og forskrifter, ISO 14001 og andre miljømessige krav vi har sluttet oss til.

Identifisere kilder til forurensning og kontinuerlig å forbedre og forebygge forurensning.  

Sikre at alle ansatte blir gjort oppmerksom kilder til forurensning og sørge for at våre ansatte har fokus på miljø. 


Resultater