Offentlige avtaler


Unilabs har avtaler med offentlige regionale helseforetak om å utføre bildediagnostiske og laboratorietjenester. Det betyr i praksis at Trygden (NAV) og Regionalt helseforetak (RHF) betaler det meste av kostnadene ved undersøkelsen, og du betaler kun vanlig egenandel.

Radiologi
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt RHF - Ingen avtale - ny anbudsrunde i 2018

Laboratoriemedisin
Helse Sør-Øst


Resultater