Skal etablere nytt nettverk for kvinner med metastatisk brystkreft


Nylig mottok Brystkreftforeningen en pengegave fra Unilabs Røntgen. Hovedstyret besluttet å øremerke deler av pengegaven, som i alt var på 85.800 kroner, til å støtte etableringen av nettverket.

Klikk her for å lese artikkelen


Resultater