UNIKT SAMARBEID OM INNOVATIVT JOURNALSYSTEM TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN


Unilabs Norge støtter Pridok AS i lanseringen av et nytt brukervennlig og innovativt journalsystem for primærhelsetjenesten.  Systemet er det første 100 % skybaserte journalsystemet på markedet, og det eneste journalsystemet som ikke krever lokal serverplass eller installasjon. Systemet lanseres i disse dager.

Unilabs er stolte av å kunne støtte utviklingen av et nytt og unikt journalsystem for primærhelsetjenesten, og er takknemlig for at Pridok har valgt Unilabs som samarbeidspartner. Samarbeidet gjør at Unilabs vil være den første fullintegrerte leverandøren av laboratorie- og røntgen tjenester, som vil forenkle henvisnings- og rekvireringsprosessen for brukerne. Unilabs har investert i forhåndskjøpte lisenser, og vil kunne sponse utvalgte brukere med inntil ett års lisenser for å løfte løsningen og samarbeidet ytterligere. 

- Dagens rekvisisjonsprogrammer på laboratorietjenester fungerer kun hvis det er installert på en Windows PC. Pridok EPJ kjøres i en nettleser, er plattformuavhengig og skal kunne brukes på alt fra Mac, PC, Ipad, Iphone eller lignende. Vi er derfor veldig glade for at Unilabs, Europas største totalleverandør av laboratorietjenester, så fordelen med å tilpasse sine systemer med oss, sier Jørgen Gilberg, styreformann i Pridok AS.

Pridok AS er et Horten basert Software firma som har utviklet et nytt og moderne skybasert elektronisk pasientjournalsystem, Pridok EPJ på Microsoft Azure plattformen.

Pridok AS har siden 2012 jobbet med å utvikle et pasientjournalsystem tilpasset primærhelsetjenesten. Pridok ble startet opp av brødrene Jørn, Frode og Jørgen Gilberg.  Jørn Gilberg er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Sarpsborg, Frode Gilberg MSc Informasjonssikkerhet og Jørgen Gilberg MSc Finansiering.
Brødrene startet i 2012 jobben med å utvikle en datamodell til et nytt pasientjournalsystem, og kunne i 2013 starte opp firmaet Pridok AS. Frode og Jørgen Gilberg har mange års erfaring med å utvikle fagsystemer, og sammen med Jørn som har lang fartstid som fastlege, så de i felleskap behovet og muligheten for å utvikle et tidsriktig og fleksibelt journalsystem som er tilpasset og optimalisert for den kliniske hverdagen. I ryggen har brødrene et dyktig team med utviklere som hjelper de med å realisere dette.

Innovasjon Norge har bidratt med betydelige midler og sterke investorer er med på å sikre selskapets utvikling.

Pridok sine fordeler
- 100 % skybasert
- Brukervennlig og sikkert
- Tilgjengelig over alt
- Ingen installasjon eller servere
- Terminalfri betalingsløsning, blant annet Vipps
- Morgendagens løsning for kvalitativ og kvantitativ helsehjelp
- Betjene hele verdikjeden i primærhelsetjenesten

Om Unilabs Norge
Unilabs Norge er en av Norges ledende private leverandører av røntgenundersøkelser og total leverandør av laboratoriemedisin. Selskapet har over 350 ansatte og totalt 12 røntgeninstitutter strategisk i norske byer. Videre har Unilabs over 30 års erfaringer med Laboratoriemedisin med topp moderne laboratorier i Oslo og Skien. Laboratoriet består av fire avdelinger, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og miljømikrobiologi. Med mantraet Care Big jobber vi i Unilabs kontinuerlig med utvikling av våre ansatte og kvalitet i alle ledd mot våre kunder og pasienter. Den norske virksomheten er en del av Unilabs globalt, med mer enn 7500 ansatte fordelt på 12 land.

www.unilabs.no / www.unilabs.com

Kontaktpersoner
Renate Hedenstad, Commercial Head, Unilabs Norge
renate.hedenstad@unilabs.com
982 18 278

Jørgen Gilberg, Pridok AS
jorgen@pridok.no
957 97 970

Bilde: Renate Hedenstad, Commercial Head, Unilabs Norge AS og Jørgen Gilberg, Styreformann, Pridok AS.


Resultater