Hvorfor velge Unilabs
-  Vi "Care BIG"
-  Vi er til for våre kunder
-  Vi jobber for at alle skal ha full tillit til oss
-  Vi skal vise medfølelse, delaktighet og respekt for individets integritet
-  Vi har etiske retningslinjer - Code of Conduct og Partner Code of Conduct

Vi har
-  Moderne utstyr
-  Offentlige avtaler med Helseforetak, du betaler kun en vanlig egenandel
-  Kort eller ingen ventetid på undersøkelser som er utenfor avtalen


Resultater